KLANT & ERVARING

De meningen


“Leonie heeft mij een 2-daagse training gegeven over coachend leiderschap, in een groep van 10 jonge ondernemers. Vooraf deed zij met alle deelnemers een 1-op-1 intake waardoor ze de training heel goed kon afstemmen op de groep. Het knappe is dat ze in de training korte theoretische uitleg combineert met praktische oefeningen op maat. Daarbij houdt ze de uitdagingen van alle individuen in het achterhoofd en kan ze de actuele problemen die de mensen in de groep ervaren, koppelen aan bruikbare theorie over leiderschap, gedragspatronen, weerstand, etc. De intensiteit en afwisseling in de training maken dat de tijd vliegt! Leonie is in mijn ogen heel goed in “zeggen wat iemand moet horen” om de volgende stap te maken, of dat nu confronterend, vriendelijk, sociaal wenselijk is of niet. Vervolgens ondersteunt ze daarin met scherpe vraagstelling en verdiepende theorie. Niet onbelangrijk: met Leonie kan je bloedserieus zijn maar ook lol hebben. Na deze training ben ik dan ook een persoonlijk coachingstraject begonnen met haar.”

“Leonie is een ervaren trainer en coach die je laat voelen en ervaren wat werkt. Zij biedt je een breed theoretisch kader. Daarmee ga je actief aan de slag wat resulteert in werkelijke persoonlijke groei. Haar training is persoonlijk. Zij ziet en speelt in op wat jij nodig hebt. Mijn beste ervaring tot nu toe. Ik heb nog dagelijks profijt van haar training.”


TU Delft

Ervaringen deelnemers leergang Coachend leiderschap

De Leergang “Coachend Leiderschap” was voor mij een leerzame en zeer aangename manier om geconcentreerd bezig te zijn met de thema’s “samenwerken met collega’s” en “het geven en ondergaan van leiderschap.” Ik vond vooral de mix van praktische toepassing en theorie om eigen gedrag en dat van anderen in een kader te plaatsen heel goed op elkaar aansluiten. De leiders van de leergang stellen de deelnemers voorop, en weten een intieme en vertrouwde sfeer te creëren. De leergang is erg effectief; het geeft de ruimte om hardop na te denken, en zaken met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. De hele leergang was zeer inspirerend, en heeft me de gelegenheid geboden om opnieuw naar mijn eigen handelen en mijn eigen omgeving te kijken, en hoe ik daarin optimaal kan opereren. Het was ook erg leuk om deze leergang te doen met een mix van docenten en personen actief in de ondersteunende diensten. Ik kan deze leergang van harte aanbevelen voor iedereen die werkzaam is binnen de TUD.

Eye opener course. Fantastic introduction to coaching leadership with very interesting practical exercises, it will certainly help me in my academic career. Excellent teachers.

Tweemaal twee dagen met een flinke groep eigenwijzen ‘de hei op’, ga daar maar aan staan! De mensen van Dorfl wisten ons te motiveren, tot reflectie op het eigen functioneren te dwingen, tot een hechtere groep te smeden en er een paar leuke dagen van te maken; petje af! Ik heb een beter zicht gekregen op mijn rol in de groep en op de perceptie van mijn handelen bij anderen. Daardoor kan ik nu mijn vak beter uitoefenen – zo simpel is t. Veel dank daarvoor en heel graag tot een volgende keer!

Het volgen van de training “Coachend leiderschap” is een heel waardevolle verrijking geweest, in vele opzichten. Een verrijking van inzichten in een-op-een en groepsprocessen en mijn persoonlijke modus daarin. Een verrijking ook in termen van de wijze waarop ik kan handelen in hele praktische en herkenbare situaties. Maar zeer zeker ook een verrijking dankzij de groep, merendeel ‘nieuwe’ collega’s met ieder hun werkzaamheden, ervaring en stijl, die je in een korte maar heel intensieve tijd leert kennen. Het trainingsprogramma is uitstekend en draait om oefenen, oefenen en oefenen. Al doende leren, en de trainers zijn daarbij van een bijzonder kaliber. Terug in de praktijk is het eenvoudig en natuurlijk om de ingezette lijn door te trekken in de alledaagse meetings en gesprekken en is het fascinerend te ontdekken hoe je daarin groeit. 5 sterren, van harte aanbevolen!

De opleiding coachend leiderschap heeft mij een extra impuls gegeven in mijn ontwikkeling. Ik vond met name het oefenen aan de hand van zelf ingebrachte cases spannend en zeer leerzaam. Ook gaven collega’s en coaches mij tips, die ik direct ben gaan toepassen. Ik vond het inspirerend om de opleiding samen met collega’s te volgen, waardoor het team gevoel tussen directeuren, decanen en CvB is versterkt. Tenslotte merk ik, doordat je samen met collega’s dezelfde opleiding hebt doorlopen, je ook na de opleiding nog gemakkelijk dilemma’s op gebied van leiderschap met elkaar bespreekt of hen om gerichte feedback kunt vragen. Kortom ik kan de opleiding bij iedereen van harte aanbevelen, ook al heb je eerder opleidingen op het gebied van leidinggeven of coaching gevolgd.

De leergang coachend leiderschap is voor mij een belangrijke cursus geweest, waarin niet alleen theorie over leiderschap en groepsdynamiek, maar vooral de toepassing ervan op cases uit de praktijk een belangrijke leerervaring boden. Dit kon alleen door de uiterst professionele begeleiding van Leonie en Werner, die een sfeer weten te creëren waarin iedereen door open discussie, reflectie op het handelen en inzichten in situaties met de nodige humor en in een ontspannen en veilige leeromgeving, volledig tot zijn recht komt.

In de cursus coachend leiderschap leer je samen met anderen door het naspelen van dagelijkse situaties. De trainers combineren theorie en praktijk en laten je ervaren welk gedrag wel en welk gedrag minder effectief is. Zo heb ik geleerd hoe ik met minder inspanning meer kan bereiken. Door mens en resultaat gericht te werken. Samenwerken aan een hogere ambitie of doelstelling. Door luisteren, kijken en de juiste vragen te stellen de mensen met wie ik werkt in hun kracht zetten. Scherper op mijn netvlies te hebben: waar hebben mensen elkaar echt nodig en waar is een meer individuele aanpak effectiever ? Het klinkt wellicht eenvoudig, maar alleen door het doen en het delen van ervaringen met andere cursisten ervaar en zie je wat wel en wat niet werkt. En het leuke is dat je er ook direct mee aan de slag kunt op je werk en prive.

Vier dagen in een prachtige omgeving met een energieke trainer en enthousiaste collega’s gaven voldoende uitdaging en prikkels om zowel als groep als individueel de grenzen op coachingsgebied te verleggen. Dankzij de interactie met de groep en de flexibiliteit van onze trainer (die het programma aanpaste al naar gelang onze gemoedstoestand), werd steeds de optimale setting gecreëerd waarin diverse coachingstheorieën, maar ook zeker zo belangrijk; de leerzame praktijkcasussen van de deelnemers, de revue passeerden.

  • ik heb ontdekt dat er een gereedschapskist voor leidinggeven bestaat
  • je leert je eigen zwakke plekken ontdekken
  • met kleine aanpassingen van je eigen gedrag is er veel winst te behalen bij het leidinggeven
  • alleen al bewust zijn van bepaalde mechanismen (bij jezelf en bij de groep) helpt
  • ik heb geleerd het stuur uit handen te geven en toch de koers te bepalen bij groepsoverleg

I found that I have gained a lot through the training program, especially in being able to better evaluate coaching and leadership situations and respond in a more prepared, more coherent and composed manner. Leonie is a great trainer, who is able to adapt to the needs and problems of the participants in a moment’s notice. This makes no two LCL trainings alike, and very much adapted to the requirements of the participants. She is very responsive to the questions we pose and tries to keep the level of energy and participation up throughout the training. We had active participation through role-playing and various other techniques, which ensured that everyone could try to apply the methods to solve their own problems and this has also worked for the longevity of the lessons learned. I valued her advice, interpretations, and explanations of the “theory” behind coaching, group leadership, intercultural and other behavioral phenomena. She often shared her own personal experience and she is also a great person to be around with, which makes our job as a trainee very easy and fun. I would gladly recommend this training to others, with the minor potential improvements of making the “intervision session” a little bit more efficient, and somehow ensuring that we don’t run out of questions/topics/problems to discuss.

Voor ik deze cursus volgde, gaf ik leiding op een manier, die ik iedereen om mij heen ook zag toepassen, namelijk leiding geven op de manier die ik zelf prettig zou vinden. Als UD-er werk ik hoofdzakelijk met andere UD-ers, Onderzoekers en Promovendi, dus mijn manier van leiding geven lag hierdoor gelukkig, maar zeker niet bewust, dicht bij wat zij prettig vonden. Toch bleef ik zitten met een soort knagend gevoel, een gevoel van ik doe maar wat en het werkt, maar niet concreet mijn vingers erachter kunnen krijgen. Nadat ik de cursus in december gevolgd heb zijn er een heleboel puzzelstukjes op hun plaats gevallen. Een aantal essentiële dingen in mijn oude aanpak, probeer ik nu los te laten. Dit gaat soms tegen mijn natuur in, zoals mensen helpen door je mond te houden. Dit is niet eenvoudig voor mij, maar de beloning is er gelukkig ook naar; letterlijk bij iemand het lampje zien gaan branden, dankzij jouw hulp is toch wel erg leuk. Op de afgelopen terugkomdag wellicht het leukste moment: de realisatie dat we professioneel dan nog wel allemaal worstelden en blij waren met onze kleine successen, maar daarnaast allemaal onze grootste successen in de privésfeer gehaald hadden. We waren nog beter begrijpende eega’s en kinderen geworden.

“In de leergang Coachend Leiderschap heb ik de gelegenheid genomen en gekregen om voor mij lastige praktijksituaties na te spelen. De trainers laten je daarbij iets buiten je comfort zone treden, zonder dat het onveilig wordt. Daar heb ik veel van geleerd: ik ben me bewuster geworden van een aantal valkuilen en irrationele gedachten waardoor ik in nu van olifanten weer muggen kan maken.”Andere organisaties

Senior directeur R&D Agendia

Ik heb enorm veel aan je training gehad. Vandaag ook weer een leuk gevalletje van extreme eigenwijsheid gehad (zou een goede case voor de training zijn geweest), ik zie die dingen nu meer als een uitdaging, dan een lastige situatie waar ik liever omheen loop. Ben blij dat ik je als trainer heb gehad en heb nu ook veel meer plezier in het managen en leiding geven. Heb er overigens ook nog veel lol in om af en toe (als de situatie het toelaat) lekker in de rol van de professional te stappen, dat kan ik niet laten:)

  • Karin Striekwold
Directeur Het Startpunt

“Het effect van de training voor mij is dat de school beter draait en ik mijn werk meer relaxed – en daarmee beter – doe . Het belangrijkste dat ik uit de training heb meegenomen, is hoe ik beter kan kijken en luisteren naar anderen. Ik merk dat dat een fundamenteel verschil maakt, bijvoorbeeld in de bijeenkomsten met mijn MT. Ik ga die bijeenkomsten meer ontspannen in, steek minder tijd in de voorbereiding en tijdens de bijeenkomst ben ik meer gericht op besluiten nemen die echt gedragen worden. Ik hoor vaak terug dat mensen enthousiast zijn over de bespreking, over de besluiten die we nemen en daar graag mee aan de slag willen. Ik weet waar ik kan sturen en hoe ik kan sturen en ik blijf relaxed, ook bij weerstand. Ik weet hoe we – al onderhandelend – besluiten kunnen nemen die door iedereen gedragen worden en heb gemerkt dat we op die manier veel meer bereiken. Dat geeft mij meer tijd en ruimte om na te denken over wat ik echt wil bereiken, om doelen te stellen. Ik stel makkelijker prioriteiten en heb meer focus. Dat is niet alleen prettig voor mij, maar helpt ook mijn teamleden om focus te houden op wat we op onze school neer willen zetten.

Directeur / bestuurder Soma College

“Het SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen hebben het MD-traject door het bedrijf DORFL van Leonie en Werner Passier laten verzorgen. Beide ervaren trainers hebben ons dankzij hun kritische feedback en analyses handvatten gegeven om ons als leidingegevenden verder te ontwikkelen en te postioneren. Zij hebben in dit traject gewerkt met leidingevenden op alle niveaus binnen onze organisaties.”

General Manager Excalto B.V.

Leonie laat je tijdens haar cursus(sen) hard werken. Ze vergroot het bewustzijn op jouw gedrag en de achterliggende (persoonlijke) gronden die aan jouw gedrag ten grondslag liggen. In plaats van panklare oplossingen aan te dragen laat zij je zelf de situatie bekijken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Deze plezierige aanpak zorgt ervoor dat je groeit als mens in zakelijk en prive opzicht. Iets wat alle cursisten hebben ervaren. Leonie´s training is het begin van nog veel nieuwe uitdagende stappen. Het was vooral verrassend te zien hoe simpel bepaalde situaties kunnen zijn. Zoals Johan Cruijf ooit zei “je gaat het pas zien als je het doorhebt”. Bedankt hiervoor!

Deputy PMO Manager ASML

Het belangrijkste dat de training heeft opgeleverd is dat ik meer ontspannen, gemakkelijker en met meer plezier kan leiden. Ik heb verschillende concepten en vaardigheden in huis om de doelen te bereiken en als het me op de ene manier niet lukt, probeer ik het gewoon via een andere weg. Doordat ik heb leren afstemmen op wat anderen van mij nodig hebben, groei ik in mijn rol als leider en merk ik dat mensen me gemakkelijker volgen. Ook overleg ik anders, met individuele teamleden en met mijn projectgroepen. Door technieken van teamcoaching te gebruiken, kunnen we in de teams snel goede beslissingen nemen die – zelfs in een groep eigenwijze experts – door iedereen gedragen worden. Tijdens de training heb ik veel plezier gehad. Prettig om te leren van en met mensen uit heel verschillende organisaties, met heel verschillende inbreng. En prettig om met een vakkundige en betrokken trainer te werken. De afwisseling van theorie, oefening en praktijk, de diepgang en de aandacht voor wat iedere deelnemer precies nodig heeft om beter leiding te geven, maakten het voor mij meer dan “gewoon” een managementtraining. Een bijzondere ervaring waardoor ik mezelf verder heb ontwikkeld, binnen mijn werk als leider en daarbuiten.

Manager verkoop Rochdale

Leonie heeft mij in mijn vorige en huidige functie via een coachingstraject geholpen om doelen te bepalen en daarbij geholpen om deze doelen te realiseren tijdens een reorganisatieperiode in het bedrijf waar ik werk. Wat mij in Leonie aanspreekt is haar eerlijkheid, mogelijkheid om zich in te leven in de situatie, het vermogen om je weer met beide benen op de grond te zetten en het vermogen om mij een spiegel voor te houden van wat ik aan gedrag laat zien. Het is mij vaak genoeg gebeurd dat ik met een ‘vol’ hoofd bij haar kwam doordat ik door de bomen het bos niet meer zag, en uiteindelijk met een positief en ‘leeg’ hoofd maar vol actieplannen en overzicht van de situatie weer bij haar wegging. Zij wist goed de rust in mij terug te brengen tijdens hectische, onrustige en onzekere periodes en situaties.

Adjunctdirecteur Het Startpunt

Na deze training ben ik beter in staat mijn team aan te sturen. Ik ben me bewuster van mijn eigen rol en houding waardoor ik adequater op situaties regaeer. Ik heb inzicht gekregen in groepsprocessen en kan “onderstromen” beter herkennen. Deze training heeft me de juiste handvatten gegeven om daarop te reageren en er de volgende dag meteen mee aan de slag te gaan. ECHT een aanrader voor iedereen die met (groepen) mensen te maken heeft!

Bouwcoördinator Het Startpunt

Deze training voor het middenmanagement is totaal anders dan eerdere trainingen die ik heb meegemaakt. Leonie is zeer professioneel. Ze geeft de training op maat, waardoor je meteen al volledig betrokken bent. De verhouding theorie en praktijk is uitstekend en de regelmatige pauzemomenten werken verfrissend. Normaal zweven mijn gedachten weg na een half uur theorie. In deze training niet. De theorie wordt pas verteld wanneer noodzakelijk. Je weet van tevoren niet of er eerst theorie of eerst praktijk komt. Heerlijk, het is zo op maat dat ik volkomen wakker blijf (en dat is redelijk uniek!). De praktijk is zo levensecht dat het lijkt alsof ik ‘in het echt’ oefen. De 6 weken tussen de trainingsdagen vormen een mooie periode om het geleerde toe te passen. En dat lukt verbazend goed. Normaal onthoud ik zo’n 40 % van een cursus. Nu heb ik het idee zeker 90 % onthouden te hebben. En dat in een paar dagen! Het blijft oefenen en het geleerde eigen maken, maar ik merk nu al een duidelijk verschil. Sinds een jaar heb ik te maken met het aansturen van het onderbouwteam op de basisschool waar ik werk. Voorheen was ik alleen leerkracht. Na de cursus van Leonie, en niet te vergeten de rol daarin van de andere cursisten, ben ik professioneler geworden in het voeren van gesprekken en voel ik me meer thuis in het managementteam. Ik heb meer inzicht gekregen in groepsprocessen en zie het als een uitdaging om de komende tijd meer professioneel met deze processen om te gaan.Het lijntje naar Leonie en de medecursisten blijft voorlopig open, wat voor mij heel ondersteunend is. Samenvattend: een training die me nog lang zal bijblijven en die ik iedereen aanraad!

Deze training heeft mij zeer verrijkt. Op theoretisch vlak: inzichten in de verschillende rollen die mensen binnen een organisatie ( kunnen ) uitvoeren, stijlen van leiding geven, gedragstypen, groepsdynamieken en processen in o.a. werksdruk en stress. Dit werd telkens gekoppeld aan situatieschetsen, waarbij Leonie verschillende types, met hun manier van communiceren, wist neer te zetten. Dit werkte zeer verhelderend. Ik heb dit als een enorme kwaliteit van haar ervaren. Op communicatief vlak: rollenspellen, die ons uitdaagden om standpunten in te nemen, gevoelens te benoemen in overeenstemming met lichaamshouding en uitstraling, te luisteren, anderen te motiveren, om te gaan met autoriteit. Deze rollenspellen werden verschillende malen herhaald. Dit om te kunnen ervaren hoe een andere insteek voor zowel jezelf, als de groep of een individu een proces ten goede komt. Dit vraagt je om jezelf bloot te geven. Leonie wist hierin een prettige en veilige omgeving te scheppen. Voor mijzelf heb ik geleerd om mijn binnenkant overeen te laten komen met mijn buitenkant. Bij het benoemen van het probleem ervoor te zorgen dat mijn lichaamshouding en uitstraling hierbij aansluiten en ik kracht geef aan de woorden die ik uitspreek. Om gebruik te maken van de kwaliteiten die er binnen je team aanwezig zijn i.p.v. zelf alles te willen doen. En vooral om te leren luisteren. Ik kijk ernaar uit dit alles toe passen in de praktijk om het daar verder te kunnen vormgeven. Ik raad Dorfl dan ook zeker aan voor leiderschapstrainingen of coaching!

Onze klanten