COACHING

Coaching wordt steeds breder erkend als belangrijke aanpak in de ontwikkeling en verandering van organisaties. Het is een cruciaal middel bij het ontwikkelen van leiderschap en zelfsturing in complexe organisaties.

Wij coachen op deze drie gebieden

  • Individuele coaching / executive coaching
  • Teamcoaching
  • Ontwikkelen van coachend leiderschap in organisaties

Onze benadering

Wij geloven dat coaching precies moet passen bij de wensen en vragen van het individu en van de organisatie. We gebruiken een brede range aan theorieën en methoden uit de psychologie, coaching en organisatieontwikkeling.
Vooraf maken we heldere afspraken over de relatie tussen de coach, de klant en de organisatie, over de doelen van coaching en de grenzen ervan. Dat voorkomt afhankelijkheid en zorgt er voor dat het resultaat gemakkelijk geevalueerd kan worden.
Onze coaches hebben ruime ervaring als leidinggevende en als coach. We zijn lid van de Europese raad voor Mentoring en Coaching en blijven scherp door te werken in een netwerk van intervisie en supervisie. We volgen de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.
Gedragscode